2010, നവംബർ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ ഉഷ-ചിത്രലേഖ

Usha-Chithralekha from BanaYudham Kathakali organized by Drisyavedi, Thiruvannathapuram. An appreciation for Kaliyarangu by Haree.
നവംബര്‍ 24, 2010: ദൃശ്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കിഴക്കേക്കോട്ട കാര്‍ത്തിക തിരുനാള്‍ തിയേറ്ററില്‍ ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികളെഴുതിയ 'ബാണയുദ്ധം' കഥയില്‍ നിന്നുമുള്ള 'ഉഷ-ചിത്രലേഖ' എന്ന ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. മാര്‍ഗി വിജയകുമാര്‍, കലാമണ്ഡലം ശുചീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ യഥാക്രമം ചിത്രലേഖയായും ഉഷയായും അരങ്ങിലെത്തി. കലാനിലയം രാജീവന്‍, കലാനിലയം ബാബു എന്നിവരായിരുന്നു അന്നേ ദിവസത്തെ ഗായകര്‍. ചെണ്ടയില്‍ സദനം രാമകൃഷ്ണനും മദ്ദളത്തില്‍ കലാനിലയം മനോജും മേളമൊരുക്കി. പുറപ്പാട്, മേളപ്പദം എന്നിവയ്ക്കു ശേഷമാണ്‌ കഥ അവതരിപ്പിച്ചത്. കലാമണ്ഡലം വിപിനാണ്‌ പുറപ്പാടിന്‌ കൃഷ്ണമുടി വേഷത്തിലെത്തിയത്. മട്ടുപ്പാവില്‍ വിവിധ കളികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന ഉഷയേയും ചിത്രലേഖയേയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന "സുന്ദരിമാര്‍മണി ബാണനന്ദിനിയും..." എന്ന സാരി പദത്തോടെയാണ്‌ കഥാഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്.